สิทธิบัตร

สิทธิบัตรในญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้

เครื่องดื่มนิวคลีอิกแอซิดของฟอร์เดย์ได้รับสิทธิบัตรสำหรับวิธีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ในประเทศญี่ปุ่น (หมายเลขสิทธิบัตร 3899436) ตามด้วยการจดสิทธิบัตรในรูปแบบที่เดียวกันนี้ในจีนและเกาหลีใต้

หมายเลขสิทธิบัตร 3899436 (p3899436)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีสารนิวคลีอิกโปรตีนแบบละลายน้ำ (สิทธิบัตรกระบวนการ)
วันที่ออกสิทธิบัตร 28 มีนาคม 2550
วันขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร 12 มกราคม 2550
int.cl f1
a23l 2/52 (2006.01) a23l 2/00 f
a23l 2/38 (2006.01) a23l 2/00 f
a23l 2/38 z
หมายเลขยื่นขอสิทธิบัตร Special application2002-135576(p2002-135576)
วันที่ยื่นขอสิทธิบัตร 10 พฤษภาคม 2545
วันที่ยื่นขอตรวจสอบสิทธิบัตร 6 เมษายน 2548
วันตีพิมพ์ 18 พฤษจิกายน 2546
เจ้าของสิทธิบัตร 502168161
Fordays Co., Ltd.
1-13-21, Nihombashikayabacho, Chuo-Ku, Tokyo
เจ้าของสิทธิบัตร 596037264
L・S CORPORATION
2-6-6, Nihonbashihoridomecho, Chuo-ku, Tokyo
ตัวแทน 100068618 ทูนิโอะฮานาบูซะ ทนาย
ตัวแทน 10009319 โทชิโอะ นากามูระ ตัวแทนยื่นจดสิทธิบัตรตามกฎหมาย
ตัวแทน 100104145 โยชิโอะ มิยาซากิ ตัวแทนยื่นจดสิทธิบัตรตามกฎหมาย
ตัวแทน 100104385 ทซึโตมุ คาโตะ ตัวแทนยื่นจดสิทธิบัตรตามกฎหมาย
หมายเลขสิทธิบัตร zl200480000957.0
วันที่สิทธิบัตร 28 มีนาคม 2550
วันตีพิมพ์ 12 มกราคม 2550
หมายเลขประจำสิทธิบัตร cn100477930c
หมายเลขตีพิมพ์ cn1893841a
วันตีพิมพ์ 10 มกราคม 2550
int.cl f1
a23l 2/00 a23l 1/302
a23l 1/304 a23l 1/304
a23l 1/305 a23l 1/305
a23l 2/52 a23l 2/52
a23l 2/00
a23l 1/304
a23l 1/305
a23l 2/52
หมายเลขยื่นขอสิทธิบัตร 200480000957.0
วันที่ยื่นขอสิทธิบัตร 13 ตุลาคม 2549
ผู้ยื่นขอสิทธิบัตร fordays co ltd [jp]
ผู้ประดิษฐ์ (inventor) โอซามุอันโนะ (ญี่ปุ่น)
หมายเลขสิทธิบัตร kr20060123670 (a)
วันตีพิมพ์ในหนังสือราชกิจจานุเบิกษาของรัฐ 2549-12-04
a23l2/38; a23l2/38
หมายเลขยื่นขอสิทธิบัตร KR20057005564 20050330
ผู้ยื่นขอสิทธิบัตร fordays kabushiki kaisha
ผู้ประดิษฐ์ โอซามุอันโนะ