สมัครสมาชิก/นักธุรกิจ (ค่าสมัคร 100 บาท) เอกสารประกอบด้วย

 • แบบฟอร์มการสมัครนักธุรกิจฟอร์เดย์ พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

สมัครสมาชิก/นักธุรกิจ (ค่าสมัคร 100 บาท) เอกสารประกอบด้วย

 • แบบฟอร์มการสมัครนักธุรกิจฟอร์เดย์ พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน
 • สำเนาบัตรพาสปอร์ต พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาช น (ผู้สมัครหลักที่มีสัญชาติไทย)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนา Work Permit
 • เอกสารยืนยันสถานะการพำนักในประเทศไทย
 • สมัครด้วยตนเองที่ฟอร์เดย์ช็อป
 • สมัครผ่าน Fordays Call Center 0-2088-0747
 • สมัครผ่าน www.fordays.co.th
 • สมัครผ่านสมาชิก/นักธุรกิจฟอร์เดย์
 • ดำเนินการตามขั้นตอนในเว็ปไซต์
 • ติดต่อสอบถามพนักงานที่ฟอร์เดย์ช็อป
 • ติดต่อสอบถามที่ Fordays Call Center 0-2088-0747

วันที่16 – 15 ของทุกเดือน

ทุกสิ้นเดือน แต่หากในเดือนที่วันสิ้นเดือนนั้นตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ โบนัสจะมีกำหนดออกก่อน

ไปที่ My office ตรงเมนูด้านบนขวา เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย ให้เลือกเมนู “คำสั่งซื้อ”

ไปที่ My office ตรงเมนูด้านบนขวา เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย ให้เลือกเมนู “โบนัส”

ไปที่ My office ตรงเมนูด้านบนขวา เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย ให้เลือกเมนู “สมาชิก” จากนั้นเลือกเมนู “ข้อมูลไลน์(สายงาน)”

ไปที่ My office ตรงเมนูด้านบนขวา เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย ให้เลือกเมนู “สมาชิก” จากนั้นเลือกเมนู “ผังองค์กร”

ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ที่ฟอร์เดย์ช็อปหรือส่งคำร้องมาได้ที่อีเมล์ [email protected]

ท่านสามารถนั่งรถไฟฟ้าบีทีเอส มาลงได้ที่สถานีเอกมัย ทางออก1,2 จากนั้นเดินสกายวอล์คตรงมาเรื่อยๆ เป็นทางผ่านไปห้างเมเจอร์ สุขุมวิท ก่อนจะถึงห้างเมเจอร์ สุขุมวิท ซ้ายมือท่านจะเจอกับฟอร์เดย์ช็อป หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเส้นทางการเดินทาง เพิ่มเติม สามารถ ติดต่อได้ที่ Fordays Call Center 0-2088-0747

ฟอร์เดย์ช็อปเปิดให้บริการทุกวันอังคาร - เสาร์ เวลา 11.00 -19.00 น. (หยุดทุกวันอาทิตย์และวันจันทร์)