ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

ฟอร์เดย์ช่วยเหลือสังคมด้วยการ “ลงทุนเพื่ออนาคตที่สดใสสำหรับทุกคน” ที่ฟอร์เดย์ เราเป็น “องค์กรสร้างสุขภาพที่ดี” เพราะเหตุนี้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของเราจึงมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้คนจากทุกระดับให้มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ และสุขภาพทางการเงินที่ดี สำหรับการสร้างสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายที่ดี พวกเราจัดการสัมมนาด้านสุขภาพที่ต้อนรับคนทุกคนให้เข้าร่วม และสนับสนุนโครงการริเริ่มที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยทั่วไปให้แก่ชุมชน ในส่วนของการดูแลสุขภาพทางการเงินนั้น พวกเราไม่เพียงแต่สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา แต่ยังสนับสนุนโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนโดยตรง พวกเรามีความภูมิใจอย่างมากในการทำหน้าที่เป็นบริษัทมหาชนที่รับผิดชอบต่อสังคมที่เราอยู่

ถึงแม้ว่าเราจะให้ความช่วยเหลือระยะสั้นในรูปแบบของเงินช่วยเหลือหรือของบรรเทาทุกข์ในกรณีที่มีต้องการเร่งด่วน แต่เราก็เชื่อว่าความช่วยเหลือเช่นนี้ยังไม่พอที่จะแก้ปัญหาระยะยาวได้ ดังนั้น ฟอร์เดย์จึงเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาแบบพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป หมายความว่าพวกเราพิจารณาโครงการช่วยเหลือสังคมแต่ละโครงการเป็นกรณีๆไปเน้นแก้ปัญหาได้ตรงจุด ตรงประเด็น โดยการร่วมมือกับผู้ที่มีเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและเลือกใช้วิธีช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆมากที่สุด วิธีการนี้ทำให้เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและอนาคตอันสดใสให้กับคนทุกคนได้เป็นอย่างดี

การยกระดับคุณภาพชีวิต หมายถึงการลงทุนกับอนาคต

ฟอร์เดย์ได้สร้างคำนิยามใหม่ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมขององค์กรและการช่วยเหลือสังคม เราก้าวข้ามคอนเซปต์เดิมของ CSR (Corporate Social Responsibility หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร) และสร้างคอนเซปต์ใหม่ที่เป็นตัวเราเองมากกว่าในชื่อ CSV ซึ่งย่อมาจาก Creating Shared Value หรือ การสร้างค่านิยมร่วม ด้วยคอนเซปต์ CSV นี้ เราตั้งมั่นที่จะสร้างสังคมที่มีความหลากหลายและมีความรุ่งเรืองโดยการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประโยชน์และยั่งยืน

ฟอร์เดย์ได้บริจาคทั้งเงินและอุปกรณ์ยังชีพเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายแห่งทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ นอกจากนี้เรายังสนับสนุนโครงการที่มีความตั้งใจจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเหล่านี้ด้วย

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิในโทโฮคุ

  • มีการจัดงานเทศกาลให้กับชาวโทโฮคุ
  • มีการจัดงานเทศกาลให้กับชาวจังหวัดอิวาเตะ และพื้นที่บริเวณซันริคุ
  • บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย


การบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะ

  • บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  • จัดงานระดมทุนเพื่อช่วยเหลือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย


การบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

  • บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เรามาพร้อมกับโครงการในแนวคิดที่ว่า “สุขภาพที่ดีและอนาคตที่สดใสของเด็กๆในภูมิภาคโทโฮคุ”

เพื่อมอบความหวังถึงอนาคตที่สดใสให้กับเด็กๆที่อาศัยในพื้นที่ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วญี่ปุ่น ฟอร์เดย์ได้ช่วยก่อตั้งและระดมทุนให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในชื่อ Calm Breathing โครงการที่ช่วยเข้ามาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

จุดประสงค์หลักของโครงการนี้ก็เพื่อบรรเทาความเครียดจากภัยพิบัติ ภัยเงียบซึ่งกำลังคุกคามอยู่ภายในใจของผู้ประสบภัยอยู่ในขณะนั้น โดยเฉพาะในเด็ก โดยโครงการนี้สอนเทคนิคการหายใจบำบัดที่ช่วยลดความตึงเครียดในร่างกาย

โครงการสนับสนุนการพึ่งพาตนเองเป็นโครงการที่ช่วยเหลือการพัฒนาส่วนภูมิภาคในประเทศเนปาลผ่านการกระตุ้นวงจรทางเศรษฐกิจ

เราช่วยสร้างอาชีพให้กับคนพื้นที่โดยการสอนทักษะในการผลิตสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเขา ซึ่งในที่สุดแล้วจะกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและทำให้ผู้คนในชุมชนเหล่านี้พึ่งพาตนเองได้

เนปาลมีชายแดนติดกับประเทศจีนในตอนเหนือของประเทศ และติดกับประเทศอินเดียในตอนใต้ ด้วยวัฒนธรรมที่โดดเด่นบวกกับความสวยงามของภูมิประเทศทำให้เนปาลเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก

วิวสวยๆจากร้านอาหารฟอร์เดย์ในเมืองซารางก็อต ซึ่งเป็นร้านอาหารที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว เพราะเป็นจุดที่เหมาะกับการชมพระอาทิตย์ขึ้น

ที่ชั้นหนึ่งของร้านอาหาร ฟอร์เดย์ ในซารางก็อต มีของฝากที่ทำด้วยมือจำหน่าย ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ซึ่งได้รับกำไรส่วนหนึ่งจากการขายให้กับนักท่องเที่ยว

เราให้การสนับสนุนงานต่างๆที่ส่งเสริมความเพื่องฟูของศิลปะการแสดงของญี่ปุ่น

เพื่อรักษาบำรุงวัฒนธรรมญี่ปุ่น ฟอร์เดย์ ได้ให้ความช่วยเหลือในการอนุรักษ์ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมต่างๆ โดยให้การสนับสนุนเป็นพิเศษแก่ “โครงการมรดกโลก” ขององค์กรซังเคย์ ชิมบุง โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่พยายามที่จะส่งเสริมความสุขที่ได้จากการที่ผู้คนได้พบปะกันและส่งผ่านค่านิยมที่ดีงามให้แก่คนจากรุ่นสู่รุ่น

“โครงการฟื้นฟูและรักษาโรงกลั่นสาเก” เป็นอีกโครงการที่เราให้การสนับสนุน แม้ว่าการกลั่นสาเกจะเป็นศิลปะที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงและทำได้ยาก


การแสดงพิเศษ Banquet of Daigo 2014

การแสดงคาบูกิที่วัดไดโกจิ เมืองเกียวโต เมื่อปี 2557


การแสดงพิเศษ Koto no Kaze: Kamakura Kenchoji 2013

การแสดงพิเศษในชื่อ Koto no Kaze ที่วัดเคนโจจิ เมืองคามาคุระ เมื่อปี 2556


Itsukushima Classic Theatre 2012

การแสดงพิเศษ “มิยาจิม่า เคียวเกน” และ “มิยาจิม่า กากาคุ” ที่ศาลเจ้าอิซึคุชิมะ จังหวัดฮิโรชิมา เมื่อปี 2555

ฟอร์เดย์ให้การสนับสนุนโรงกลั่นสาเก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการดื่มสาเกซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่มีความละเอียดอ่อนของญี่ปุ่น

ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น สาเกเป็นเครื่องดื่มที่บ่งบอกถึงฤดูกาลอันเปลี่ยนผัน สาเกเป็นผลผลิตจากการหมักส่วนผสมอันทรงคุณค่าอย่างข้าว น้ำ และมอลต์เข้าด้วยกัน ซึ่งวิธีการหมักเช่นนี้มีความโดดเด่นและต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ที่ผลิต นั่นทำให้สาเกเป็นหัวใจสำคัญของศาสตร์การทำอาหารแบบญี่ปุ่นโดยแท้ ในปัจจุบัน สาเกได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งทำให้สาเกเป็นตัวแทนความเป็นญี่ปุ่นที่น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความนิยมของสาเกในประเทศญี่ปุ่นเองกลับลดลง ซึ่งสังเกตได้จากการที่ปริมาณการบริโภคสาเกลดลงถึงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับยุคที่สาเกรุ่งเรืองที่สุด นั่นทำให้โรงกลั่นหลายแห่งปิดตัวลงอย่างรวดเร็ว เพราะเหตุนี้ เราจึงตัดสินใจที่จะรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ในส่วนที่เราสามารถช่วยให้คงอยู่ไว้ได้นานที่สุด

มูซาชิโนะ ชูโซ (จังหวัดนีกาตะ)

มูซาชิโนะ ชูโซผลิตสาเกอยู่ที่เมืองโจเอทสึ จังหวัดนีกาตะ

สาเกชื่อดังของโรงกลั่นนี้คือ “สกี มาซามูเนะ” ซึ่งเป็นชื่อที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์การเล่นกีฬาสกีที่ถูกนำเข้ามาเล่นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นที่เมืองนี้ ต่อมาในเดือนเมษายน ปี 2557 โรงกลั่นนี้ได้เปิดตัวสาเกแบบใหม่ในชื่อ “โฟรเซ่น มาซามูเนะ” สาเกคุณภาพสูงที่หมักจากข้าวเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งทดลองจัดจำหน่ายในประเทศสิงคโปร์เป็นที่แรก

ฟอร์เดย์ ได้ให้การสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศโดยการมอบทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นในด้านสุขภาพ ที่ ฟอร์เดย์ เรามีความมุ่งมั่นที่จะมอบสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนในสังคม จากการมอบทุนวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เราหวังจะทำตามปณิธานนี้ให้สำเร็จจงได้ มีส่วนในการสร้างสังคมที่ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสุขภาพมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เราเป็น “องค์กรสร้างสุขภาพที่ดี” ที่แท้จริง

สนับสนุนงานวิจัยที่ทันสมัยที่จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้เกี่ยวกับอาหารและสารอาหาร รวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของ ฟอร์เดย์ (รวมถึงสารอาหารที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ของ ฟอร์เดย์ ด้วย)

โครงการวิจัยที่ ฟอร์เดย์ ให้การสนับสนุนอยู่ในปัจจุบัน

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย-เดวิส (UC Davis)

เราได้มอบเงินทุนให้กับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์ของ ฟอร์เดย์ และศึกษาผลประโยชน์ด้านสุขภาพที่ได้จากสารอาหาร

แล็บของดร.เคนจิ มุราตะในสถาบัน UCDAVIS

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยโตเกียว (ปริญญาโทสาขาเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

เรามอบเงินทุนเพื่อการศึกษาวิจัยประโยชน์ด้านสุขภาพของอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร

ฟอร์เดย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศเพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้

ในปีที่ผ่านมา เราได้ขยายกรอบของโครงการ CSR เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ทุพพลภาพ ในทางร่างกาย ในปัจจุบัน เรามีส่วนร่วมในโครงการมากมายที่ช่วยเหลือผู้พิการทางร่างกายทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ เพื่อให้พวกเขาพึ่งพาตนเองได้ โครงการเหล่านี้มีลักษณะตรงกับความต้องการของฟอร์เดย์ที่จะ “ลงทุนกับอนาคต” ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวที่เราเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาสังคมได้มากกว่าแค่การบริจาคเงินช่วยเหลือ

สถาบันสังคมสงเคราะห์ไซไวไค: ศูนย์การผลิตสินค้าทาคิอง

สถาบันสังคมสงเคราะห์ไซไวไคเป็นศูนย์การผลิตสินค้าที่จ้างผู้ทุพพลภาพมาประกอบสินค้าให้กับฟอร์เดย์


สถาบันสังคมสงเคราะห์เอเด็น

บนหน้าปกนิตยสารรายเดือน “Message” ของ ฟอร์เดย์ พวกเราใช้ภาพวาดที่รังสรรค์โดยศิลปินผู้พิการชาวไต้หวันที่มีพรสวรรค์ในการวาดภาพสองคน


การร่วมมือกับ Sweet Hot Café

Sweet Hot Café เป็นคาเฟ่ที่มอบโอกาสในการทำงานให้กับผู้พิการ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนให้พวกเขาพึ่งพาตนเองได้ ฟอร์เดย์มีส่วนร่วมในการจัดจ้างให้ทำช็อคโกแลตจาก Sweet Hot Café ซึ่งรับรองว่าพนักงานทุกคนจะมีงานและรายได้ที่มั่นคงอยู่เสมอ ช็อคโกแลตที่ผลิตในคาเฟ่นี้จะนำมาจัดจำหน่ายที่ร้าน Pourjours ร้านช็อคโกแลตของฟอร์เดย์ รวมไปถึงนำไปใช้ในงานอีเว้นท์ต่างๆที่พวกเราเป็นผู้จัดด้วย


การให้ทุนแก่ศูนย์ไอซึ มิซาโตะ ศูนย์บำบัดด้วยการทำสวนและการบำบัดด้วยม้า

ภารกิจสำคัญของศูนย์บำบัดนี้คือการบำบัดโดยให้ผู้ป่วยได้สัมผัสกับธรรมชาติผ่านการใช้เวลากับม้าและการทำสวน ซึ่งถือเป็นการบำบัดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการป่วยทางร่างกาย ไม่ว่าจะเกิดจากความพิการหรือวัยอันร่วงโรย นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่ป่วยทางจิตใจอีกด้วย

ในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ

ฟอร์เดย์ร่วมมือกับสถาบันวิชาการและสื่อหลายแห่งเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคน เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างที่สังคมสูงวัยของประเทศญี่ปุ่นกำลังเผชิญ