การบริจาค DN Collagen ให้แก่บุคลาการทางการแพทย์

2 July 2021

ทางบริษัทฟอร์เดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบ DN Collagen ให้แก่บุคลาการทางการแพทย์ทั้ง 5 โรงพยาบาล ได้แก่ 1.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 3. วชิรพยาบาล 4.โรงพยาบาลราชวิถี และ 5.โรงพยาบาลบางจาก เพื่อเสริมภูมิต้านทานและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญในวิกฤตการณ์โควิด-19นี้

แชร์หน้านี้ :
Facebook
Twitter
Line